Formulieren div. tentoonstellingen

Op deze pagina vindt u de inschrijfformulieren en reglementen voor onze onderlinge TT, de O.V.O., de Regio TT  en provinciale TT : 

Medio oktober 2021 zullen hier de diverse inschrijfformulieren weer te vinden zijn.

ERKV show 2021:

Keurdag  XX-XX-2021

Onze eigen onderlinge tentoonstelling begint op …dag XX-XX-21 om …-… uur:

Vrijdag XX-XX-21 en zaterdag XX-XX-21 van …-… uur tot …-… uur.

Adres: Postduivenvereniging “Het luchtvermaak”, Marijkestraat 7a, 7462 HV Rijssen

  • Reglement voor de onderlinge tentoonstelling ERKV 2021  
  • Inschrijffourmulier ERKV 2021 (Inschrijving nog niet open) 

 

De Studieclub OVO houdt in oktober haar jaarlijkse tentoonstelling.
Inbreng is XX oktober tussen 13:00 en 21:00 uur. 

  • Reglement voor de OVO tentoonstelling 2021
  • Inschrijfformulier voor de OVO 2021 (Inschrijving nog niet open)

Regioshow :

  • Regioshow 2021   Reglement
  • Inschrijfformulier

District TT 2021 :

  • Reglement District tentoonstelling 2021 
  • Inschrijfformulier district tentoonstelling 2021, (inschrijving nog niet open)