Bestuur

 

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Functie
naam
telefoon
Voorzitter R. Woudenberg      Reinder  0548-518309
Secretaris   J. Abbingh               Jannes  06-49596826
Penningmeester T. Bielderman        Tonny   06-12056274
2e Voorzitter  vacant                
2e Secretaris R. Krommendijk      René  06-10648703
2e Penningmeester  D. J. Ten Voorde     Dick  06-30452197
Algemeen bestuurslid  vacant  

Redactie/eindredactie clubblad:   J. Wessels     j.wessels@solcon.nl    0546-572977

Webmaster: Fam. Eidhof  E-mail: webmaster.erkvrijssen@gmail.com

Ereleden: H. Schulenburg | J. Schepers | H. Kreijkes | R. Woudenberg
Leden van Verdienste: | G. Beverdam 

Beheerclublokaal: D.J. Ten Voorde   06-30452197

Bezorging clubblad: J. P. J. Abbingh en A. J. Lankamp

Contributie: Via automatische incasso, Bank: NL97RABO0347361226 of Giro: NL42INGB0003395719

Beëindiging lidmaadschap: voor einde jaar of voor 1 juli bij de eerste secretaris.