Home

Welkom op de ERKV-site,

Anders dan de naam Eerste Rijssense Kanarie Vereniging (ERKV) doet vermoeden, kent de vereniging niet alleen kanarieliefhebbers op de ERKV vogelshow, waar ieder jaar ca. 1000 vogels tentoongesteld worden, maar zijn ook exoten, parkieten, Europese cultuurvogels en zangkanaries sterk vertegenwoordigd.
De Eerste Rijssense Kanarie Vereniging (ERKV) is op 7 december 1942 opgericht onder de vlag van de Algemene Nederlands Bond van Vogelhouders (A.N.B.v.V.). In 1993 kreeg ERKV het predicaat Vereniging van Verdienste Gewest 3, dit voor haar grote betekenis en inzet binnen het Gewest en op landelijk nivo.
Per 1 januari 2017 zijn de A.N.B.v.V. en de N.B.v.V. gefuseerd tot één landelijk vogelbond en speelt ERKV nu onder laatstgenoemde vlag onder verenigingscode 336.

Wij wensen u veel kijk en leesplezier toe.

Groetend,
Bestuur en leden ERKV

Deze website is opgezet door en voor vogelliefhebbers en wil leden en belangstellende informeren over de wetenswaardigheden m.b.t. de vogelsport en het verenigingsleven binnen ERKV. Het bestuur en/of de beheerder van deze site heeft geen enkele verantwoording over de inhoud van deze site en is niet verantwoordelijk voor schade en/of vervolgschade van welke aard dan ook.
800px-Voliere_in_volkspark_RijssenOverzicht_volière_-_Rijssen_-_20397538_-_RCE

© 2018 ERKV Rijssen