Lidmaatschap

Lidmaatschap Eerste Rijssense kanarie vereniging (ERKV) is 7 december 1942 opgericht en aangesloten onder verenigingscode 336, bij Algemene nederlanse bond van vogelhouders, (A.N.B.v.V) Als bondslid ontvangt u maandelijks het kleurijke magazine “vogelvreugd”, en minimaal 7x per jaar het ERKV, clubblad. door middel van het clubblad worden de leden geinformeerd over de wetenswaardigheden, m.b.t de vogelsport en het verenigingsleven. binnen E.R.K.V. De vervaldata van het E.R.K.V lidmaatschap zijn 1 januari of 1 juli. Inschrijvingen of opzegging dient bij de secretaris te geschieden. Jannes Abbingh .Opzegging dient minimaal 5 weken schriftelijk of per email voor de vervaldatum te geschieden. De contributie bedraagt per jaar:

  • bondsleden    t/m   17 jaar  € 15,00  Bondsleden   vanaf 18 jaar   € 30,00
  • Bondsleden   vanaf 65 jaar   € 30,00
  • Verenigingsleden (steunlid) € 12,50. – (ontvangen geen vogelvreugd en erkv cluborgaan)

Verenigingssleden die ook een clubblad wensen te ontvangen betalen € 20,00 De betaling van de contributie geschiedt eenmaal per jaar d.m.v  Automatische incasso vanaf  Bankrekeningnr : NL97 RABO 0347 3612 26 of gironr : 339.57.19